Podmínky spolupráce - konzultace/koučink cvičení

Já, Tereza Osvaldová (um,jm. Tereza Fox 🦊), IČ: 88118002, s místem podnikání: Lerchova 56, Brno  602 00, zapsaná v živnostenském rejstříku města Brna, Malinovského nám.3, Brno. Adresa pro doručování elektronické pošty: tereza@fitpohyb.cz  (pokud neodpovím do týdne, prosím napište mi znovu 🙏). 

Mé živnostenské oprávnění je v živnostenském rejstříku specifikováno jako: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti pilates.

Mnou vedené cvičení vychází předně z cviků Pilates, je ale doplněno o fyziologické prvky různých konceptů (viz moje vzdělání), tedy s respektem k anatomii těla a využívání jeho biomechaniky. V tomto oboru se neustále vzdělávám na odborných seminářích a kurzech (více o většině mých absolvovaných kurzech zde).

Koučink cvičení se koná výhradně u klienta doma, není-li předem dohodnuto jinak.

Dítě při lekci není překážkou, pokud žena dokáže spolupracovat při cvičení.

Spolupracuji s klienty za následujících podmínek:

Klientka nesmí být těhotná ani v šestinedělí nebo ji nebyl od lékaře stanoven klidový režim z jakéholiv důvodu. Tato skutečnost mi případně musí být písemně e-mailovou cestou sdělena co nejdříve, abychom se domluvily na dalším postupu.

Nezodpovídám ani za žádný další zdravotní stav klientky, neboť nejsem lékař. Prosím tedy všechny, aby ve svém vlastním zájmu vždy svůj zdravotní stav konzultovali především s lékařem. 

Uhrazený kurz se bere jako závazné přihlášení. Po domluvě může být kurz/lekce převedeny na jinou klientku pouze v případě, že cvičení ještě nezačlo nebo zbývá více než 3 lekce. 

OMLUVY vždy na e-mail: tereza@fitpohyb.cz a to nejpozději 24 hodin předem, jinak konzultace propadá.

PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE KLIENTKA VYUŽIJE ZAKOUPENÉ LEKCE/KONZULTACE MINIMÁLNĚ 1X TÝDNĚ. EXPIRACE

5 LEKCÍ JE MAXIMÁLNĚ 10 TÝDNŮ PŘI ŘÁDNĚ OMLUVENÉ LEKCI.

Workshopy

Vrácení plné částky je možné 30dnů před konáním kurzu. Později před konáním kurzu je možné změnit osobu, která se zúčastní - prosím o informování.

Na workshopu není možné mít dítě v sále (pokud není domluveno jinak).

Kurz je určen pro laiky - maminky po porodu (ne pro trenéry, fyzioterapeuty, lektory) - v tomto případě bude osoba z kurzu vyloučena bez náhradu na vrácení peněz.

Vyhrazuji si v případě nemoci a jiného závažného stavu zrušit lekci.

Tereza (Fox) Osvaldová

V Brně dne 6.února 2022