Podmínky lekcí níže na stránce.

Já, Tereza Osvaldová (um,jm. Tereza Fox 🦊), IČ: 88118002, s místem podnikání: Lerchova 56, Brno  602 00, zapsaná v živnostenském rejstříku města Brna, Malinovského nám.3, Brno. Adresa pro doručování elektronické pošty: tereza@fitpohyb.cz  (pokud neodpovím do týdne, prosím napište mi znovu 🙏). Tel.číslo zároveň do kavárny Nostresso_CAFÉ: 774 746 775

Mé živnostenské oprávnění je v živnostenském rejstříku specifikováno jako: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti pilates.

Mnou vedené cvičení vychází předně z cviků Pilates, je ale doplněno o fyziologické prvky různých konceptů (viz moje vzdělání), tedy s respektem k anatomii těla a využívání jeho biomechaniky. V tomto oboru se neustále vzdělávám na odborných seminářích a kurzech (více o většině mých absolvovaných kurzech zde).

Lekce se konají v Brně na Údolní 32, vchod společný s kavárnou Nostresso_CAFÉ .

Údolní má trochu poházená čísla domů, takže případně hledejte blíže křížovatce s Úvozem,

hned vedle nepřehlédnutelného květinářství FlowerBaru 🙂

Spolupracuji s klienty za následujících podmínek:

Klientka nesmí být těhotná ani v šestinedělí nebo ji nebyl od lékaře stanoven klidový režim z jakéholiv důvodu. Tato skutečnost mi případně musí být písemně e-mailovou cestou sdělena co nejdříve, abychom se domluvily na dalším postupu kvůli zvýšenému ohrožení klientčina stavu nevhodým pohybem. Nezodpovídám ani za žádný další zdravotní stav klientů, neboť nejsem lékař. Prosím tedy všechny, aby ve svém vlastním zájmu vždy svůj zdravotní stav konzultovali především s lékařem. 

Uhrazený kurz se bere jako závazné přihlášení. Po domluvě může být kurz/lekce převedeny na jinou klientku a to pouze v případě, že cvičení ještě nezačlo nebo v případě Individuálních lekcí zbývá více než 5 lekcí. 

Délka lekcí je napsána vždy u kurzů v rozvrhu i v ceníku nebo v detailnějším popisu lekcí  (skupinové kurzy po porodu 1lekce/55min; Batolecí jóga dítě + maminka 1lekce/45min; Individuální 1lekce/60min; Lekce Individuál Intenziv 1lekce/30-40min).

OMLUVY Z LEKCÍ pouze e-mailem! tereza@fitpohyb.cz

Batolecí jóga - PODMÍNKY

V PŘÍPADNĚ ZAKOUPENÉ PERMANENTKY MÁTE REZERVOVANÉ MÍSTO NA KAŽDÉ PONDĚLÍ, TUDÍŽ SE NA LEKCI NEHLÁSÍTE KAŽDÝ TÝDEN, 
Tedy naopak se prosím včas omlouvejte, že nepříjdete 🙂

Lekci je možné omluvit:

Do 15hod dne, který předchází dni konané lekce-neděle (později omluvené nelze brát jako omluvené).

Náhrady při omluvené lekci:

U jednorázové lekce: lekci je potřeba nahradit do 2 týdnů (případně v nejbližším možném termínu).

(Pokud se omlouváte z lekce, pište zároveň termín nahrady-volná místa viz web).

Při zakoupení permanentky (10 vst.): Expirace je 4 měsíce od zakoupení.

Nahrazovat lekce lze pouze ty omluvené.

JE MOŽNÉ ZA SEBE POSLAT NÁHRADNÍKA.

Omluvy a náhrady pište jen na tereza@fitpohyb.cz 

Skupinové lekce - ženy

Ve skupinových lekcích po porodu je možné 1 lekci nahradit v jiném souběžném kurzu (prosím vždy o oznámení). Tedy nejpozději než skončí kurzy! Pokud není žádný souběžný kurz, bude týden po skončení kurzu vypsán 1 termín pro náhrady.

V dopoledních kurzech po porodu může být dítě maminky na lekci, ale je třeba brát ohled na ostatní cvičící - tedy nenechat dítě případně lézt po ostatních ženách 🙂 Za bezpečnost dítěte zodpovídá vždy jeho maminka.

Odpolední kurzy jsou bez dětí.

1.lekce na skupinovém kurzu po porodu je víceméně vedena jako teoretická k pochopení základů a následnému propojení pro větší efektivitu cvičení.

Individuální lekce

Mají tyto expirační doby, pokud není dopředu domluveno jinak. Počítá se vždy od zahájení 1.lekce:

  • Individuál 10 exp. 13týdnů
  • Individuál 5 exp. 7týdnů
  • Intenziv 12 exp. 4týdny

Individuální naplánovou lekci je možné zrušit nejpozději 12hodin před lekcí, v jiném případě bohužel tato lekce propadá.

Workshopy

Vrácení plné částky je možné 30dnů před konáním kurzu. Později před konáním kurzu je možné změnit osobu, která se zúčastní - prosím o informování.

Bude zajištěno drobné občerstvení včetně nápoje 🙂

Na workshopu není možné mít dítě v sále. Je ale po domluvě možné, aby jeho doprovod byl po celou dobu v  (uzavřené) kavárně a v případě potřeby vám mohl dát vědět.

Kurz je určen pro laiky - maminky po porodu (ne pro trenéry, fyzioterapeuty, lektory) - v tomto případě bude osoba z kurzu vyloučena bez náhradu na vrácení peněz.

Vyhrazuji si v případě nemoci a jiného závažného stavu zrušit lekci.

OMLUVY Z LEKCÍ POUZE NA E-MAIL ! tereza@fitpohyb.cz

Tereza Fox

V Brně dne 6.února 2022